February 20th, 2009

me

вечер в Боке

Ребята повели нашу маленькую вампиршу на маскен бал (карнавал), а я готовлю сморчки в сметане и пью пиво.